Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

28/07/2022

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents als mesos de juliol i agost (núm. 172), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2021. Consideracions i recomanacions: sostenibilitat ambiental.

27/07/2022

Dictamen en preparació

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró Buldó, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea del CTESC.

26/07/2022

Dictamen en preparació

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró Buldó, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, l'Avantprojecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea del CTESC.

Activitats

Comité de Pilotatge, trobada CESERS Arc Mediterrani

Activitat de la presidència

05/09/2022
11.00 - 13.00

Reunió amb l'alcalde de l'Ajuntament de Berga, el Sr. Ivan Sanchez i Rodriguez

Activitat de la presidència

09/09/2022
11.00 - 12.00

Reunió amb el gerent del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Sr. Xavi Campos

Activitat de la presidència

12/09/2022
10.00 - 11.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya