CTESC
Cercador

novetats

Novetat

Aprovat el Dictamen 2/2018

14/05/2018

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 de maig del 2018, aprova:
  • Dictamen 2/2018 sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de la caça silvestre.

Novetat

Indicadors socioeconòmics i laborals

26/04/2018

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes d'abril (núm. 126) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a l'emancipació residencial de la població jove.


 

Més informació

Novetat

Nomenament i cessament de membres del Consell del Grup Tercer

19/04/2018

S'incorporen al Consell:
  • Gemma Comajuncosa i Sambeat (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya)
  • Jesús Delgado i Almendros (Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)
Cessen com a membres del Consell:
  • Josep Rosera i Simó (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya)
  • Oriol Illa Garcia (Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)


ORDRE TSF/43/2018, de 10 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 6 d'abril de 2018, pel qual disposa el cessament i nomenament de membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Novetat

L'Informe de gestió 2017 al web

19/03/2018

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar-lo al web tant des de l'apartat Què fem com des del Catàleg de publicacions.

Informe de gestió 2017

rss

Activitats

 Assistència FÒRUM EUROPA "Sra. Ada Colau"
Activitat de la presidència
24/05/2018
9.00h - 10.00h


 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Sessió extraordinària
24/05/2018
10.00h - 12.00h


 Assistència Premi Factor Humà Mercè Sala
Activitat de la presidència
24/05/2018
18.10h - 22.00h


[més]

Destacats

Recomanats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat