CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovat el Dictamen 03/2016

04/04/2016

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 4 d'abril del 2016, aprova:
  • Dictamen 03/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal.

Novetat

Informe sobre l'impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya

21/03/2016

Ja podeu consultar al web el text complet de l'Informe sobre l'impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya, elaborat pel CTESC. El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Presentació de l'informe

Novetat

Nomenament i cessament de conselleres del Grup Segon

03/03/2016

S'incorpora al Consell Elena de la Campa Alonso (PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya).
Cessa com a membre del Consell Jana Callís i Vilagut (PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya).

ACORD GOV/22/2016, d'1 de març, de cessament i nomenament

Novetat

Canvis al Recull Normatiu

29/02/2016

  • Incorporació de l’àmbit de cada normativa (autonòmic, estatal, Unió Europea, internacional), també com a criteri de cerca.
  • Divisió de les normes del recull en dues etapes ja que es van modificar els criteris d’incorporació de la normativa:
    • Abans de 2012, el recull incloïa normes, jurisprudència i altres documents (informes,...).
    • A partir de 2012 , el recull conté una selecció de normes en matèries socioeconòmiques i laborals publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE) i s’incorpora un resum de la norma.
  • Tres possibilitats d’ordenació de les normes: per àmbit, per tema o per data.
  • Les cerques al web queden reflectides a l’adreça de la cerca i, per tant, es pot crear un enllaç directe.


Accés al recull

Novetat

L'Informe de gestió 2015 al web

22/02/2016

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar-lo al web tant des de l'apartat Què fem com des del Catàleg de publicacions.

Informe de gestió 2015

rss

Activitats

 Ple del Consell
Sessió extraordinària
02/05/2016
12.45h


 Assistència al FÒRUM EUROPA
Sr. Miquel Buch, president Associació Catalana de Municipis
12/05/2016
9.00h - 10.30h


 Assistència al Premi Factor Humà Mercè Sala
Activitat de la presidència
12/05/2016
18.40h - 23.00h


[més]

Recomanats

Destacats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat