CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Assistència SOPAR ANUAL DE PIMEC - PREMIS PIMES 2019
Activitat de la presidència
17/06/2019, 19.30h - 23.30h, Palau Nacional de Montjuïc

 Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Reunions dels òrgans
18/06/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/09/2018.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "La preservació del medi ambient" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "La sostenibilitat, consum i producció" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "El canvi climàtic" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

 Assistència FÒRUM EUROPA " Sra. Alba Vergés, consellera de Salut"
Activitat de la presidència
20/06/2019, 9.00h - 10.00h, Hotel Palace, Gran Via, 668

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
20/06/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/01/2019
 2. . Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "La conjuntura econòmica ", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 3. . Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "Preus, costos i productivitat", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Les infraestructures a Catalunya", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 5. 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 5 "L'economia social", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

 Executiva
Reunions dels òrgans
21/06/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Executiva
Reunions dels òrgans
25/06/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Sopar de Germanor Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Activitat de la presidència
27/06/2019, 20.30h - 23.30h, Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I de Barcelona.

 Ple
Reunions dels òrgans
28/06/2019, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/06/2019.
 2. Informació de la presidència.
 3. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat