CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge
Reunions dels òrgans
18/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
19/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/06/2019.
 2. Anàlisi i , si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Treball autònom col·lectiu"
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
Reunions dels òrgans
20/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
26/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/07/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius
Reunions dels òrgans
27/09/2019, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Ple
Reunions dels òrgans
30/09/2019, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 27/06/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "Treball autònom col·lectiu"
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat