CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
27/03/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
 1. Determinació del pla de treball per poder elaborar un document que contingui el posicionament del CTESC en aquest àmbit.

 Grup de treball | Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
Reunions dels òrgans
28/03/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya

 Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys
Reunions dels òrgans
29/03/2017, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de consideracions i reconomanacions

 Grup de treball | Les experiències en FP dual i en alternança en l'àmbit educatiu
Reunions dels òrgans
30/03/2017, 9.00h - 11.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 "Aproximació quantitativa a la FP Dual"
 2. Situació actual de l'informe

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
30/03/2017, 11.00h - 13.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/03/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'índex del capítol 3 "Mercat de treball", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 4. Aprovació, si escau, de l'índex del capítol 4 "Condicions de vida", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

 Ple
Reunions dels òrgans
03/04/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/02/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'informe "La gestió i impuls de les infraestructures II - Les telecomunicacions.
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

 Assistència inauguració Congrés CCOO de Catalunya
Activitat de la presidència
04/04/2017, 15.30h - 17.30h, Palau de Congressos de Barcelona - avinguda Maria Cristina, s/n

 Assistència Cloenda Congrés CCOO de Catalunya
Activitat de la presidència
06/04/2017, 12.30h - 14.30h, Palau de Congressos de Barcelona - Avinguda Reina Cristina s/n

 Grup de treball | Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació
Reunions dels òrgans
18/04/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
20/04/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/10/2016.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Ple
Reunions dels òrgans
24/04/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/04/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de creació del Consell Català de l'Alimentació
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Premi Factor Humà Mercè Sala
Activitat de la presidència
23/05/2017, 18.15h - 22.00h, Auditori del CaixaForum - Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
13/12/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat