CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Assistència FÒRUM EUROPA "Sra. Laura Borràs, consellera de cultura"
Activitat de la presidència
19/09/2018, 9.00h - 10.00h, HOTEL AVENIDA PALACE - GRAN VIA, 605

 Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
Reunions dels òrgans
19/09/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i, si escau, validació de l’apartat 6.2 de l’informe “La qualitat de l’ocupació de la indústria: aspectes relacionats amb el lloc de treball”.
 2. Anàlisi i, si escau, validació del document de síntesi de resultats de l’apartat 6.1 de l’informe.
 3. Anàlisi i, si escau, validació de l’apartat 7 de l’informe: “Qualitat de l’ocupació a la indústria i negociació col·lectiva”.
 4. Anàlisi i, si escau, validació del document “Annex Construcció”.

 Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
20/09/2018, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i, si escau, validació de l’esborrany de l’apartat setè de l’informe –“Monogràfic. Treball autònom en perspectiva de gènere“-.
 2. Elaboració i, si escau, validació de l’apartat novè de l’informe –“Consideracions i recomanacions“-.

 Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu
Reunions dels òrgans
20/09/2018, 12.30h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i, si escau, aprovació de la proposta de persones compareixents.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació de la proposta de guió de continguts de les compareixences.
 3. Elaboració i, si escau, aprovació del calendari de compareixences.

 Assistència a l'Acte RBA “Pasqual Maragall, records i amics"
Activitat de la presidència
20/09/2018, 20.00h - 22.30h, Auditori RBA- Diagonal, 189

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
26/09/2018, 10.00h - 13.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi de l’apartat “ajuts econòmics i transferències monetàries” del capítol III sobre “polítiques de suport a les famílies a Europa”
 2. Anàlisi de l’apartat “ajuts econòmics i transferències monetàries” del capítol IV sobre “polítiques de suport a les famílies a Catalunya”
 3. Anàlisi de l’apartat “serveis d’atenció i cura” del capítol III sobre “polítiques de suport a les famílies a Europa”
 4. Anàlisi de l’apartat “serveis d’atenció i cura” del capítol IV sobre “polítiques de suport a les famílies a Catalunya”
 5. Capítols revisats amb la incorporació de les glosses extretes de les compareixences

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
08/10/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi de l’apartat 4.2 sobre “el model català d’atenció integrada”
 2. Anàlisi del capítol 5 sobre “aportacions al model català” a partir de les compareixences

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
15/10/2018, 9.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
19/10/2018, 10.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
24/10/2018, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
29/10/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Debatre un primer esborrany de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
05/11/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi consideracions i recomanacions.

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
12/11/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi consideracions i recomanacions.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat