CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
Reunions dels òrgans
05/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral

 Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
Reunions dels òrgans
06/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)

 Grup de treball | el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reunions dels òrgans
07/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

 FUNDACIÓ RBA - PREMIO NOVELA POLICIACA 2017
Activitat de la presidència
07/09/2017, 20.00h - 22.00h, Auditori RBA - Diagonal, 189

 Grup de treball | Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
Reunions dels òrgans
08/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera

 Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Reunions dels òrgans
13/09/2017, 10.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 09/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
 4. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
 5. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

 Ple
Reunions dels òrgans
14/09/2017, 12.45h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/07/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
 5. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | La situació del treball autònom
Reunions dels òrgans
20/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
27/09/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
13/12/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat