CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
Reunions dels òrgans
23/07/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i, si escau, validació, de l’esborrany de l’apartat cinquè de l’informe.

 Assistència Lliurament de les Creus de Sant Jordi 2018
Activitat de la presidència
23/07/2018, 19.00h - 21.30h, PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

 Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2017
Presentació
25/07/2018, 9.00h - 10.00h, Sala de Plens del CTESC

[més]

[x]

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions i recomanacions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

La inauguració va a càrrec del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
25/07/2018, 11.30h - 14.00h, Sala de reunions 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença de Carles Blay, Metge de família i cap d’estudis de la facultat de Medicina de la Universitat de Vic. Ha estat membre del Comitè operatiu del PIAISS i director del PPAC
 2. Anàlisi de l’apartat 4.2 sobre “el model català d’atenció integrada”

 Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
26/07/2018, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i, si escau, validació de l’esborrany de l’apartat quart de l’informe –“El treball autònom a Catalunya per comparació a altres països europeus“-.

 Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu
Reunions dels òrgans
26/07/2018, 11.00h - 13.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Designació de la persona que exercirà la funció de ponent de l'informe.
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació de la modificació del projecte inicial d’informe per adequar-ho a les fonts d’informació i recursos documentals disponibles.

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
26/09/2018, 10.00h - 13.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi de l’apartat “ajuts econòmics i transferències monetàries” del capítol III sobre “polítiques de suport a les famílies a Europa”
 2. Anàlisi de l’apartat “ajuts econòmics i transferències monetàries” del capítol IV sobre “polítiques de suport a les famílies a Catalunya”
 3. Anàlisi de l’apartat “serveis d’atenció i cura” del capítol III sobre “polítiques de suport a les famílies a Europa”
 4. Anàlisi de l’apartat “serveis d’atenció i cura” del capítol IV sobre “polítiques de suport a les famílies a Catalunya”
 5. Capítols revisats amb la incorporació de les glosses extretes de les compareixences

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
08/10/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi del darrer capítol “tècnic” de l’informe sobre “aportacions al model català d’integració de l’atenció social i sanitària”

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
15/10/2018, 9.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
19/10/2018, 10.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
24/10/2018, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
29/10/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Debatre un primer esborrany de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
05/11/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi consideracions i recomanacions.

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
12/11/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi consideracions i recomanacions.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat