CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
Reunions dels òrgans
11/12/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya

 Executiva
Reunions dels òrgans
11/12/2017, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
12/12/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/09/2017.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya 2016
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
13/12/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

 Assistència "FÓRUM EUROPA. Tribuna Catalunya" Sr. Xavier Domènech
Activitat de la presidència
14/12/2017, 9.00h - 10.00h, Hotel Palace - Gran Via, 668

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
14/12/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Proposta de possibles compareixents per a l'informe de polítiques familiars
 2. Seguiment del projecte

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
14/12/2017, 10.00h - 12.30h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/10/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Assistència FÒRUM EUROPA "Sr. Miquel Iceta"
Activitat de la presidència
15/12/2017, 9.00h - 10.00h, HOTEL AVENIDA PALACE - GRAN VIA, 605

 Ple
Reunions dels òrgans
18/12/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/10/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya 2016
 4. Aprovació, si escau, del Pla de treball del CTESC per a 2018
 5. Aprovació, si escau, dels objectius i criteris d'actuació 2018
 6. Aprovació, si escau, del calendari previst de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC 2018
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat