CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys
Reunions dels òrgans
03/05/2017, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | FP en alternança simple o dual
Reunions dels òrgans
05/05/2017, 9.00h - 11.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Anàlisi i debat darrer capítol, sobre la implantació de l'FP Dual a Catalunya

 Grup de treball | Projecte de decret de traducció i interpretació jurades
Reunions dels òrgans
09/05/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
09/05/2017, 11.30h - 14.00h, Sala de reunions 3a planta

[més]

[x]
  1. Anàlisi i debat sobre els aspectes laborals

 Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys
Reunions dels òrgans
10/05/2017, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració de consideracions i recomanacions

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
11/05/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/04/2017.
  2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.

 Acte Commemoratiu XXVè Aniversari Tribunal Laboral de Catalunya
Activitat de la presidència
12/05/2017, 9.00h - 14.00h, Auditori CaixaForum Barcelona - Av. de Francesc Ferrer i Guardia, 6-8

 Executiva
Reunions dels òrgans
15/05/2017, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Reunió CCOO de Catalunya
Activitat de la presidència
17/05/2017, 9.00h - 10.30h, Via Laietana, 16

 Grup de treball | FP en alternança simple o dual
Reunions dels òrgans
18/05/2017, 11.30h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
22/05/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Fundació RBA: Pemi Nobel d'Economia EDMUND PHELPS
Activitat de la presidència
22/05/2017, 20.00h - 22.00h, Auditori RBA- Diagonal, 189

 Premi Factor Humà Mercè Sala
Activitat de la presidència
23/05/2017, 18.15h - 22.00h, Auditori del CaixaForum - Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8

 Grup de treball | FP en alternança simple o dual
Reunions dels òrgans
24/05/2017, 9.00h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
29/05/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
31/05/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
06/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
12/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
20/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
27/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
13/12/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat