CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Agenda

Agenda

 Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu
Reunions dels òrgans
28/02/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Designació de la persona que exercirà la funció de ponent de l'informe
 2. Anàlisi i, si escau, aprovació de la proposta de projecte
 3. Anàlisi del calendari previst per a l'elaboració de l'informe

 Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
Reunions dels òrgans
01/03/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Disseny d’una mostra de convenis col·lectius en l’àmbit de la indústria a Catalunya

 Assistència Jornada PIMEC " La temporalitat laboral en el punt de mira"
Activitat de la presidència
06/03/2018, 9.30h - 13.30h, Auditori Torre Telefònica - Barcelona (Plaça d'Ernest Lluch i Martin, 5)

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
12/03/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Seguiment del projecte
 2. Anàlisi del capítol III, especialment la segona part sobre “Models i aproximacions a l’atenció integrada”

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
21/03/2018, 10.00h - 12.30h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença de David Devolder, investigador i Professor Associat dept. Economia i Història Econòmica (UAB)membre del Centre d'Estudis Demogràfics
 2. Debat amb la ponent: preguntes, reflexions...
 3. Anàlisi d’un primer esborrany del primer apartat del capítol del marc teòric que porta per títol: “El concepte de famílies, tipologies i cicle de vida”
 4. Anàlisi d’un primer esborrany de l’apartat sobre “Les estructures familiars a Catalunya: situació actual i tendències”
 5. Anàlisi d’un primer esborrany de l’apartat sobre “el disseny de polítiques familiars i de natalitat”

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
05/04/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i debat sobre apartats de l’informe

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
09/04/2018, 9.30h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença d’Albert Ledesma, Exdirector del Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
11/04/2018, 10.00h - 12.30h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença de la Sra. Mercedes Ayuso, Catedràtica d'Economia de la UB

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
25/04/2018, 10.00h - 12.30h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença del Sr. Lluís Flaquer, Catedràtic emèrit de Sociologia de la UAB
 2. Compareixença del Sr. Albert Esteve, Doctor en Demografia, Centre d'Estudis Demogràfics

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
07/05/2018, 9.30h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença d’Andrea Barbiero, Directora Co-Salud

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
16/05/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
28/05/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
11/06/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat