CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge
Reunions dels òrgans
18/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
19/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 20/06/2019.
  2. Anàlisi i , si escau, aprovació prèvia al Ple de l'informe "Treball autònom col·lectiu"
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
Reunions dels òrgans
20/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
26/09/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/07/2019.
  2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius
Reunions dels òrgans
27/09/2019, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat