CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Assistència FÓRUM EUROPA. Tribuna Catalunya" con el M. H. Sr. José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya 2006-2010
Activitat de la presidència
17/01/2020, 9.00h - 10.00h, Hotel Palace, Gran Via, 668

 Assistència FÒRUM EUROPA " M.H. Sr. José Montilla", president de la Generalitat 2006-2010
Activitat de la presidència
17/01/2020, 9.00h - 10.30h, Hotel Palace, Gran Via, 668

 Ple
Reunions dels òrgans
17/01/2020, 11.00h - 12.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 13/01/2020.
  2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania
  3. Delegació de vot en els membres de la Comissió Executiva per a l'aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar
  4. Informació de la presidència.
  5. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius
Reunions dels òrgans
17/01/2020, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | Dret a l'habitatge
Reunions dels òrgans
22/01/2020, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat