CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
Reunions dels òrgans
11/12/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya

 Executiva
Reunions dels òrgans
11/12/2017, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
12/12/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 28/09/2017.
  2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya 2016
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.

 Consell Rector Ivàlua
Activitat de la presidència
13/12/2017, 16.00h - 18.00h, Idescat - Via Laietana, 58

 Assistència "FÓRUM EUROPA. Tribuna Catalunya" Sr. Xavier Domènech
Activitat de la presidència
14/12/2017, 9.00h - 10.00h, Hotel Palace - Gran Via, 668

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat