CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
19/10/2018, 10.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació si s’escau de la versió revisada del capítol II sobre el “marc teòric”
  2. Aprovació si s’escau de la versió revisada del capítol III sobre el “disseny de les polítiques de suport a les famílies”
  3. Aprovació si s’escau de la versió revisada del capítol IV sobre “ polítiques de suport a les famílies a Catalunya”
  4. Aprovació si s’escau de la versió revisada del capítol V sobre “ polítiques de suport a les famílies a Europa”
  5. Primera sessió d’anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania
Reunions dels òrgans
22/10/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania

 Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
Reunions dels òrgans
23/10/2018, 9.30h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Anàlisi i, si escau, validació de l’apartat 8 de l’informe: “Consideracions i recomanacions”.

 ASSISTÈNCIA NIT DE L'EMPRESARI - CECOT
Activitat de la presidència
23/10/2018, 20.00h - 23.30h, Teatre Nacional de Catalunya - Plaça de les Arts, 1

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
24/10/2018, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat