CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | Acord de Govern pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera
Reunions dels òrgans
04/09/2018, 10.00h - 13.00h, 3a planta

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre l'Acord de Govern pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera

 Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Reunions dels òrgans
06/09/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/06/2018.
  2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Acord de Govern pel qual s'aprova
    el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera
  3. Proposta d'acord que sigui la Comissió Executiva, per delegació del Ple, la que aprovi, si escau la proposta de dictamen sobre l'Acord de Govern pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
  4. Informació de la presidència.
  5. Torn obert de paraules.

 Assistència Acte de lliurament Premi RBA de Novel·la Policíaca 2018
Activitat de la presidència
06/09/2018, 20.00h - 22.30h, Auditori RBA- Diagonal, 189

 Executiva
Reunions dels òrgans
07/09/2018, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Assistència FÒRUM EUROPA "Sr. Roger Torrent"
Activitat de la presidència
13/09/2018, 9.00h - 10.00h, Hotel Palace - Gran Via, 668

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat