CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
27/03/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
 1. Determinació del pla de treball per poder elaborar un document que contingui el posicionament del CTESC en aquest àmbit.

 Grup de treball | Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
Reunions dels òrgans
28/03/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya

 Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys
Reunions dels òrgans
29/03/2017, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de consideracions i reconomanacions

 Grup de treball | Les experiències en FP dual i en alternança en l'àmbit educatiu
Reunions dels òrgans
30/03/2017, 9.00h - 11.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 "Aproximació quantitativa a la FP Dual"
 2. Situació actual de l'informe

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
30/03/2017, 11.00h - 13.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/03/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d'habilitació i organització per a l'exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, de l'índex del capítol 3 "Mercat de treball", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 4. Aprovació, si escau, de l'índex del capítol 4 "Condicions de vida", de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat