CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
Reunions dels òrgans
05/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral

 Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
Reunions dels òrgans
06/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)

 Grup de treball | el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reunions dels òrgans
07/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

 FUNDACIÓ RBA - PREMIO NOVELA POLICIACA 2017
Activitat de la presidència
07/09/2017, 20.00h - 22.00h, Auditori RBA - Diagonal, 189

 Grup de treball | Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
Reunions dels òrgans
08/09/2017, 10.00h - 12.00h, Planta tercera

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat