CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys
Reunions dels òrgans
03/05/2017, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | FP en alternança simple o dual
Reunions dels òrgans
05/05/2017, 9.00h - 11.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Anàlisi i debat darrer capítol, sobre la implantació de l'FP Dual a Catalunya

 Grup de treball | Projecte de decret de traducció i interpretació jurades
Reunions dels òrgans
09/05/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
09/05/2017, 11.30h - 14.00h, Sala de reunions 3a planta

[més]

[x]
  1. Anàlisi i debat sobre els aspectes laborals

 Grup de treball | Atur de llarga durada en les persones de 45 i més anys
Reunions dels òrgans
10/05/2017, 10.00h - 12.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Elaboració de consideracions i recomanacions

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat