CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Assistència a l'Acte de la segona edició dels Reconeixements CoopCat
Activitat de la presidència
14/12/2018, 10.30h - 13.30h, Filmoteca de Catalunya - Plaça de Salvador Seguí, 1-9, Barcelona

 Executiva
Reunions dels òrgans
17/12/2018, 12.00h - 12.45h, Sala de reunions de la 3a planta

 Ple
Reunions dels òrgans
17/12/2018, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/11/2018.
  2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació 3 decrets d'establiments de joc
  3. Aprovació definitiva, si escau, de l'informe "Integració de l'atenció social i sanitària"
  4. Aprovació definitiva, si escau, de l'informa "Polítiques de suport a les famílies"
  5. Aprovació, si escau, de la proposta d'Objectius i criteris d'actuació del CTESC per al 2019
  6. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari de reunions ordinàries dels òrgans del CTESC per a 2019
  7. Informació sobre modificacions pressupostàries aprovades per la Comissió Executiva
  8. Informació de la presidència.
  9. Torn obert de paraules.

 Assistència a l'Acte de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2018
Activitat de la presidència
18/12/2018, 19.00h - 21.30h, PALAU DE LA GENERALITAT

 Assistència al Sopar de lliurament de les Medalles d'Honor 2018 i dels XI Premis Carles Ferrer Salat
Activitat de la presidència
20/12/2018, 20.15h - 23.15h, Hotel SOFIA - Plaça Pius XII, 4 Barcelona

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat