CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | FP en alternança simple o dual
Reunions dels òrgans
28/06/2017, 9.30h - 12.00h, Sala de reunions 1a planta

[més]

[x]
 1. Anàlisi del document de consideracions i recomanacions

 Grup de treball | Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
Reunions dels òrgans
28/06/2017, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones

 Mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
29/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/03/2017.
 2. Anàlisi, debat i aprovació, si escau, de l'Informe sobre Economia col·laborativa
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
Reunions dels òrgans
29/06/2017, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
30/06/2017, 10.00h - 13.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
 4. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat