CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Executiva
Reunions dels òrgans
21/06/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Ple
Reunions dels òrgans
25/06/2018, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/04/2018.
  2. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.

 Assistència Esmorzar SEE "Sr. Pedro Nueno, professor de Iniciativa Emprenedora del IESE i President CEIBS
Activitat de la presidència
26/06/2018, 8.30h - 10.00h, FOMENT DEL TREBALL - Via Laietana, 32

 Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
Reunions dels òrgans
26/06/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Anàlisi i, si escau, validació, de l’esborrany de l’apartat quart de l’informe.

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
27/06/2018, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Anàlisi de textos

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat