CTESC
Cercador

Inici > Activitats

Activitats

 Grup de treball | Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
Reunions dels òrgans
28/05/2019, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
30/05/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/03/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "Dinàmica demogràfica", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Educació", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 4 "Habitatge", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

 Ple
Reunions dels òrgans
03/06/2019, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/03/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
 3. Aprovació, si escau, dels Comptes anuals del CTESC 2018
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

 Assistència acte 11a edició dels Premis Factor Humà.
Activitat de la presidència
04/06/2019, 18.10h - 21.00h, Auditori CaixaForum, Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8

 Assistència SOPAR ANUAL DE PIMEC - PREMIS PIMES 2019
Activitat de la presidència
17/06/2019, 19.30h - 23.30h, Palau Nacional de Montjuïc

[més]


Agenda


Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.


Activitat de la Presidència

Actes als que ha assistit i conferències realitzades per la Presidència del Consell.


Premi Mercè Sala per a Tesis Doctorals

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat