CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

 Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
11/11/2019, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
07/11/2019, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge
Reunions dels òrgans
06/11/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
29/10/2019, 9.00h - 11.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda
Reunions dels òrgans
23/10/2019, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Ple
Reunions dels òrgans
21/10/2019, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/09/2019.
  2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat