CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Darreres activitats

 Ple
Reunions dels òrgans
16/10/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/09/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
11/10/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 26/07/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya
Reunions dels òrgans
10/10/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya

 Executiva
Reunions dels òrgans
29/09/2017, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
28/09/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Decret relatiu a l'adminstració de finques
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Decret relatiu a l'adminstració de finques
Reunions dels òrgans
26/09/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Decret relatiu a l'adminstració de finques
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat