CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

 Grup de treball | El dret d'accés a l'habitatge
Reunions dels òrgans
25/02/2020, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
20/02/2020, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda
Reunions dels òrgans
04/02/2020, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda
Reunions dels òrgans
29/01/2020, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Executiva
Reunions dels òrgans
27/01/2020, 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
23/01/2020, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/01/2020.
  2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat