CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Darreres activitats

 Executiva
Reunions dels òrgans
27/07/2017, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
26/07/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 19/05/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional
 3. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional
Reunions dels òrgans
25/07/2017, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional

 Grup de treball | Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final
Reunions dels òrgans
25/07/2017, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
20/07/2017, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/07/2017.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'Informe sobre les experiències d’FP dual en l’àmbit educatiu
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Ple
Reunions dels òrgans
17/07/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 03/07/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
 3. Delegació de vot en el membres de la Comissió Executiva per aprovar, si escau, la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
 4. Delegació de vot en el membres de la Comissió Executiva per aprovar, si escau, la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final
 5. Aprovació, si escau, de l'actualització de l'informe sobre la PAC
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat