CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
20/06/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/01/2019
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "La conjuntura econòmica ", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "Preus, costos i productivitat", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Les infraestructures a Catalunya", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 4 "El sector públic ", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 5 "L'economia social", del Capítol 1 (L'economia a Catalunya)
 7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'addenda "Catalunya en el marc de l'estratègia Europa"del Capítol 1 de la Memòria 2018
 8. Informació de la presidència.
 9. Torn obert de paraules.

 Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Reunions dels òrgans
18/06/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 06/09/2018.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "La preservació del medi ambient" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "La sostenibilitat, consum i producció" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "El canvi climàtic" del Capítol 5 (Sostenibilitat ambiental) de la Memòria 2018
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
14/06/2019, 11.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 30/05/2019.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "Polítiques d'ocupació", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Relacions laborals", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 5 "Protecció social i inclusió social", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 5. Petició d'informe del conseller El Homrani sobre el tems de treball
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu
Reunions dels òrgans
07/06/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

 Ple
Reunions dels òrgans
03/06/2019, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/03/2019.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
 3. Aprovació, si escau, dels Comptes anuals del CTESC 2018
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
30/05/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 15/03/2019.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
 3. Anàlisi i aprovacio, si escau, de l'apartat 1 "Anàlisi del mercat de treball", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 4. Anàlisi i aprovacio, si escau, de l'apartat 4 "Prevenció de riscos i sinistralitat laboral", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la memòria 2018
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 1 "Dinàmica demogràfica", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 6. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 2 "Salut", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 7. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 3 "Educació", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 8. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'apartat 4 "Habitatge", del Capítol 4 (Condicions de vida) de la memòria 2018
 9. Informació de la presidència.
 10. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat