CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

 Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu
Reunions dels òrgans
03/09/2019, 9.30h - 11.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | El treball per compte propi de caràcter col·lectiu
Reunions dels òrgans
24/07/2019, 9.00h - 10.45h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | La situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
19/07/2019, 10.00h - 12.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius
Reunions dels òrgans
16/07/2019, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

 Executiva
Reunions dels òrgans
15/07/2019, 12.00h - 13.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
11/07/2019, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 16/05/2019.
  2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
  3. Informació de la presidència.
  4. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat