CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Darreres activitats

 Grup de treball | Productivitat i model productiu
Reunions dels òrgans
23/04/2018, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi de la productivitat i el model productiu a partir de la base de dades SABI: exposició de resultats.

 Grup de treball | La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
Reunions dels òrgans
18/04/2018, 11.30h - 13.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Definició dels indicadors que s’han d’utilitzar per aproximar la qualitat de l’ocupació a través de l’anàlisi dels convenis col·lectius seleccionats
 2. Determinació del format i el contingut de l’anàlisi dels indicadors seleccionats en el punt primer de l’ordre del dia.

 Grup de treball | Situació del treball autònom a Catalunya
Reunions dels òrgans
18/04/2018, 9.30h - 11.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Anàlisi i, si escau, validació de l’esborrany de l’apartat segon de l’informe –“Evolució del treball autònom segons les estimacions de l’Enquesta de Població Activa (EPA)-.
 2. Determinació del contingut del monogràfic corresponent a l'edició d'enguany de l'informe. Exposició dels resultats de la prospecció efectuada en relació amb l’anàlisi de:
  a. Perspectiva de gènere en el treball autònom.
  b. Comparativa entre mesures de foment i consolidació del treball autònom a nivell europeu.

 Ple
Reunions dels òrgans
16/04/2018, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 18/12/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de Decret sobre el règim electoral de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals del CTESC, corresponents a l'exercici 2017
 4. Canvi en la Vicepresidència del Grup Primer del CTESC
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

 Polítiques Sectorials
Reunions dels òrgans
12/04/2018, 11.00h - 13.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 14/12/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de Decret sobre el règim electoral de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya
 3. Informació de la presidència.
 4. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
12/04/2018, 9.30h - 11.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença de Fernando Fantova, Psicòleg i Politòleg, Consultor social, ex viceconseller Afers Socials Govern Basc
 2. Debat amb el ponent: preguntes, reflexions...
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat