CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Darreres activitats

 Executiva
Reunions dels òrgans
18/06/2018, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions de la 3a planta

 Grup de treball | Polítiques familiars i de natalitat
Reunions dels òrgans
13/06/2018, 10.00h - 12.30h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixença del Sr. Albert Esteve, , Doctor en Demografia, Director del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB.
 2. Compareixença de la Sra. Anna Escobedo, Doctora en Sociologia, professora agregada del Departament de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
 3. Continuar amb l'anàlisi del 1r. apartat del capítol 2 de polítiques de suport a les famílies a Europa sobre "el disseny de polítiques de suport a les famílies"

 Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Reunions dels òrgans
12/06/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 10/05/2018.
 2. Anàlisi de l'apartat 1 "La preservació del medi ambient", del capítol 5 (Sostenibilitat ambiental), de la Memòria 2017
 3. Anàlisi de l'apartat 2 "La sostenibilitat del consum i la producció", del capítol 5 (Sostenibilitat ambiental), de la Memòria 2017
 4. Anàlisi de l'apartat 3 "Canvi climàtic", del capítol 5 (Sostenibilitat ambiental), de la Memòria 2017
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Integració de l'atenció social i sanitària
Reunions dels òrgans
11/06/2018, 9.30h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Compareixences d’Israel Molinero i Marta Poll, President i directora, respectivament, de la Federació Salut Mental Catalunya; i Pilar Rodríguez, representant de la Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG)
 2. Debat amb la ponent: preguntes, reflexions...

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
07/06/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/05/2018.
 2. Anàlisi d l'apartat 2 "Polítiques d'ocupació", del capítol 3 (Mercat de treball), de la Memòria 2017
 3. Anàlisi de l'apartat 3 "Relacions laborals", del capítol 3 (Mercat de treball), de la Memòria 2017
 4. Anàlisi de l'apartat 4 "Prevenció de riscos i sinistralitat laboral", del capítol 3 (Mercat de treball), de la Memòria 2017
 5. Anàlisi de l'apartat 5 "Protecció social", del capítol 4 (Condicions de vida), de la Memòria 2017
 6. Informació de la presidència.
 7. Torn obert de paraules.

 Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Reunions dels òrgans
05/06/2018, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/12/2017.
 2. Anàlisi de l'apartat 2 "Preus, productivitat i costos laborals", del capítol 1 (L'economia a Catalunya), de la memòria 2017
 3. Anàlisi de l'apartat 3 "Infraestructures", del capítol 1 (L'economia a Catalunya), de la memòria 2017
 4. Anàlisi de l'apartat 5 "L'economia social", del capítol 1 (L'economia a Catalunya), de la memòria 2017
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat