CTESC
Cercador

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Activitat del Ple, la Comissió Executiva i les Comissions de Treball fins al dia d'avui.

Darreres activitats

 Ple
Reunions dels òrgans
02/07/2020, 10.00h - 11.00h, VIRTUAL - ZOOM

[més]

[x]
  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 17/01/2020.
  2. Aprovació, si escau, del Comptes anuals del CTESC 2019
  3. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
  4. Informació de la presidència.
  5. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Dret a l'habitatge
Reunions dels òrgans
01/07/2020, 11.30h - 14.00h, SEMIPRESENCIAL-ZOOM-Sala reunions 3a planta

 Grup de treball | Transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible
Reunions dels òrgans
30/06/2020, 12.00h - 14.00h, A DETERMINAR

 Executiva
Reunions dels òrgans
29/06/2020, 10.00h - 13.00h, PRESENCIAL Sala planta tercera- també ZOOM

 Grup de treball | Dret a l'habitatge
Reunions dels òrgans
25/06/2020, 11.30h - 14.00h, SEMI-PRESENCIAL: Planta tercera CTESC - Zoom

 Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius
Reunions dels òrgans
23/06/2020, 10.00h - 12.00h, VIRTUAL - ZOOM

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat