CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Activitats > Reunions dels òrgans

Reunions dels òrgans del Consell

Darreres activitats

 Grup de treball | Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
Reunions dels òrgans
27/06/2017, 12.00h - 14.00h, Sala annexa a la Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Elaboració de l'esborrany de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
27/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions 3a planta

[més]

[x]
 1. Debat general del document

 Ple
Reunions dels òrgans
26/06/2017, 12.45h - 14.00h, Sala de Plens

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 24/04/2017.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques
 3. Anàlisi i aprovació, si escau, de la proposta d'Objectius i criteris d'actuació 2017
 4. Anàlisi i aprovació, si escau, dels Comptes anuals del CTESC 2016
 5. Anàlisi i aprovació, si escau, de l'informe "La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada"
 6. Aprovació, si escau, de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

 Mercat de Treball i Polítiques Socials
Reunions dels òrgans
22/06/2017, 10.00h - 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta

[més]

[x]
 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 08/06/2017.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques
 3. Aprovació, si escau de l'apartat 3 "Relacions laborals", del Capítol 3 (Mercat de treball) de la Memòria 2016
 4. Informació de la presidència.
 5. Torn obert de paraules.

 Grup de treball | Economia col·laborativa
Reunions dels òrgans
21/06/2017, 9.30h - 11.30h, Planta tercera

[més]

[x]
 1. Anàlisi i debat del document de posicionament del CTESC

 Grup de treball | Economia Col·laborativa
Reunions dels òrgans
20/06/2017, 12.00h - 14.00h, Sala de reunions 3a planta

[més]

[x]
 1. Aspectes laborals
 2. Debat general del document
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat