CTESC
Cercador

Inici > Subscripció

Subscripció

Indicadors socioeconòmics i laborals
Indicadors socioeconòmics i laborals: de periodicitat mensual, informa de l'aparició del darrer número d'aquesta publicació del Consell.
Veure'n exemple >>
Recull normatiu
Recull normatiu: de periodicitat mensual, mostra la normativa més destacada de la incorporada a la base de dades normativa del Consell.
Veure'n exemple >>
Actes del CTESC
Actes del CTESC: informa de les activitats del Consell obertes al públic (realització d'una jornada, presentació d'un llibre...).
Veure'n exemple >>
L'Observatori al dia
L'Observatori al dia: de periodicitat mensual, informa dels continguts més destacats de l'Observatori d'aquest període.
Veure'n exemple >>
Infopublicacions
Infopublicacions: informa de les darreres publicacions del Consell que tracten les temàtiques que seleccioneu.
Veure'n exemple >>
[marca-les totes][desmarca-les totes]

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Base de dades de destinataris, la finalitat del qual és informar sobre les activitats del CTESC i els treballs que elabora. L'òrgan responsable del fitxer és el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Diputació, 284, Planta 3a, 08009 Barcelona o bé a l'adreça de correu electrònic ctesc@gencat.cat.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades al CTESC són vertaderes i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat