CTESC
Cercador

Inici > Subscripció

Subscripció

Indicadors socioeconòmics i laborals
Indicadors socioeconòmics i laborals: de periodicitat mensual, informa de l'aparició del darrer número d'aquesta publicació del Consell.
Veure'n exemple >>
Recull normatiu
Recull normatiu: de periodicitat mensual, mostra la normativa més destacada de la incorporada a la base de dades normativa del Consell.
Veure'n exemple >>
Actes del CTESC
Actes del CTESC: informa de les activitats del Consell obertes al públic (realització d'una jornada, presentació d'un llibre...).
Veure'n exemple >>
L'Observatori al dia
L'Observatori al dia: de periodicitat mensual, informa dels continguts més destacats de l'Observatori d'aquest període.
Veure'n exemple >>
Infopublicacions
Infopublicacions: informa de les darreres publicacions del Consell que tracten les temàtiques que seleccioneu.
Veure'n exemple >>
[marca-les totes][desmarca-les totes]

Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Base de dades de destinataris"
Responsable del tractament: Secretaria Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Finalitat: informar sobre les activitats del Consell i dels treballs que elabora
Legitimació: consentiment de l'interessat.
Destinataris: les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Secretaria Executiva del Consell per correu postal (Diputació, 284, 3a planta - 08009 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a butlletins.ctesc@gencat.cat des del correu al que rebeu els butlletins del Consell).
Més informació: http://ctesc.gencat.cat/transparencia/proteccio_dades/

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat