Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat |
La formació professional dual en el sistema educatiu catalą
La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va tenir un efecte demolidor en l’increment de la taxa d’atur juvenil. Una de les principals vies per combatre aquest fenomen va ser potenciar la formació i qualificació professionals dels joves. És aquí on agafa rellevància l’aposta per l’FP dual, una modalitat formativa prou consolidada en països centreeuropeus com Alemanya, Suïssa o Àustria. Tot i que es van fer algunes experiències pilot prèvies, Catalunya no implanta l’FP dual fins al curs 2012-2013.

Després dels quatre primers anys del funcionament de l’FP dual, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va considerar que era un bon moment per analitzar aquest període inicial de la seva implantació, en un moment que encara cal desplegar la Llei 10/2015 de 19 de juny de formació i qualificacions professionals.

El CTESC us convida a aquesta jornada per a la presentació de l’informe La formació professional dual en el sistema educatiu català amb els principals resultats i les recomanacions de l'informe, consensuades pels agents socials que participen al Consell. L'obertura de l'acte anirà a càrrec de la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí.
Inscripció Programa Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.catLa selecció de destinataris que reben aquest butlletí s'ha fet bé en resposta a les peticions rebudes
o bé com a resultat d'una selecció dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica de la publicació.

Si no desitgeu rebre més aquest butlletí, podeu respondre a aquest mateix correu indicant-ho.