Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí
Setembre
2017
Període

destacat

Evolució de les polítiques ambientals: la gestió dels residus a Catalunya. L’any 2016 es van generar 3,73 milions de tones de residus municipals. La generació de residus per habitant va ser de 1.36 kg/hab/dia. La proporció dels percentatges de recollida selectiva es va mantenir força estable: orgànica 26.3%, paper i cartró 18.4%, vidre 11.6%, poda 6.5% i altres residus 27.5%.

destacat

  • SABA
    En l'àmbit ambiental destaca la reducció del consum d’aigua d’un 10%, mitjançant implementació de polítiques d’estalvi i conscienciació del personal així com l'estalvi de 4.000 MWh/any a tota la xarxa d’aparcaments d’Espanya, que significa una disminució del consum del 19%. L'any 2015 es van realitzar més de 44.000 hores de formació, amb una mitjana anual de 33 hores per persona treballadora. Adhesió al Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”, una iniciativa basada en la intermediació laboral per a facilitar la integració en el mercat de treball a persones en risc d’exclusió social.

més més

destacat
destacat

biblioteca digital

més més

entitats i iniciatives

  • Codi ètic del servei públic de Catalunya - Generalitat de Catalunya
    Es tracta d’un marc ètic comú per a totes les administracions i organitzacions catalanes que presten serveis públics. Té com a objectius orientar l’actuació dels servidors públics, impulsar la millora de la qualitat democràtica i contribuir a la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions
  • Fundación Ecoraee's
    Un dels objectius principals de la fundació és participar activament en el treball de conscienciació mediambiental de la ciutadania i promoure la cultura del desenvolupament sostenible.

més més

Comentaris i suggeriments: orsec@gencat.cat
Baixa i canvi d'adreça: orsec@gencat.cat
Visiteu-nos a: ctesc.gencat.cat/observatori

rscat.cat CTESC