Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí
Juny
2017
Període

destacat

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) té com a funció assessorar el Govern de Catalunya en la integració de la sostenibilitat en les seves principals polítiques i actuacions. Del web destaca l’apartat d’informes sobre diversos àmbits de l’RSE, emesos a sol·licitud del conseller/a del Govern competent per raó de les matèries respectives o per iniciativa pròpia, i que són l’instrument principal a través del qual el CADS exerceix aquesta funció. El CAD és membre de la Xarxa Europea de Consells Assessors en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC), la qual presideix des de gener de 2015 i on participa en diversos grups de treball.

destacat

  • Consorci Sanitari del Garraf
    Disposen d’un codi ètic (eixos més importants: igualtat, autonomia, informació, bon govern i continuïtat assistencial) i una Comissió d’ètica assistencial que elabora també recomanacions, guies i protocols. Han obtingut la certificació d’acord amb la norma ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat. A més a més, disposen d’una política d’atenció al client amb més de 3.000 enquestes de satisfacció realitzades durant l’any 2015 on el 80% manifesten estar satisfetes o molt satisfetes amb el servei. Col·laboren en el projecte de l’Obra Social “la Caixa”: Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades.

més més

destacat
destacat

biblioteca digital

més més

entitats i iniciatives

  • Fundación para la economia circular
    La Fundació per a l'Economia Circular és una Fundació privada, d'àmbit ibèric i projecció supranacional. Col·laboren amb la Fundació personalitats i experts mundials, administracions públiques, entitats privades i agents socials. La Fundació treballa en tasques relacionades amb l'economia circular, la sostenibilitat, l'ús dels recursos i el medi ambient.
  • Xarxa EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils)
    La xarxa EEAC reuneix 14 consells assessors en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible de governs estatals i regionals d’arreu d’Europa (Alemanya, Bèlgica, Catalunya, Flandes, França, Holanda, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Montenegro i Portugal).

més més

Comentaris i suggeriments: orsec@gencat.cat
Baixa i canvi d'adreça: orsec@gencat.cat
Visiteu-nos a: ctesc.gencat.cat/observatori

rscat.cat CTESC