Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí
Gener
2018
Període

destacat

La brossa orgànica és la fracció més important dels residus municipals, amb un pes del 36%. La que es recull de manera selectiva representa actualment el 30% del total dels residus orgànics que es produeixen. Les dades corresponents a l’any 2016 indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 371.697 tones –un 0,24% menys que al 2015–, i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que a l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar. Amb el lema “Si hi va, bé. Si no hi va, no ve”, la Generalitat de Catalunya ha endegat una campanya que vol incidir en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions.

destacat

 • Lecta
  Adherits al Pacte Mundial Nacions Unides i elaboren l’informe de progrés anualment. Treballen en col·laboració amb l'ONG Acció natura i als alps italians amb el parc natural "Adamello Brenta"  per la desforestació i restauració boscos. Financen projectes solidaris, d’investigació científica i campanyes de postals de Nadal Save the Children i Oxfam Intermón i col·laboren amb la iniciativa solidària "Business With Social Value" (BWSV), que busca generar possibilitats reals de contractació competitiva per a les empreses socials. 

més més

destacat

agenda

més més

actualitat

més més

destacat

biblioteca digital

més més

entitats i iniciatives

 • II Premi a l'Impuls de l'Ocupació Juvenil - Club de Excelencia en Sostenibilidad
  La Fundació Mahou San Miguel i el Club d'Excel·lència en Sostenibilitat convoquen la segona
  edició del "Premi a l'Impuls de l'Ocupació Juvenil", en virtut del qual es reconeixeran les iniciatives més destacades en la matèria dutes a terme per empreses i emprenedors que demostrin un compromís actiu en la millor pràctica de foment de l'ocupació juvenil.
 • Versió 5.0 de la Matriu de l'Economia del bé comú
  Per mesurar l'aportació real de les empreses, els municipis o els centres educatius al benestar general, l'EBC ha desenvolupat una eina pròpia, el Balanç del Bé Comú.
 • RSCat
  La Generalitat de Catalunya conjuntament amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en el marc del Consell de Relacions Laborals,  pretén fomentar la cultura i els valors de la responsabilitat social a les empreses i organitzacions, a la pròpia Administració i a la ciutadania en general per tal d’aportar un valor afegit que  identifiqui els criteris de gestió responsables de les persones i organitzacions, i els converteixi en un clar avantatge competitiu.

més més

Comentaris i suggeriments: orsec@gencat.cat
Baixa i canvi d'adreça: orsec@gencat.cat
Visiteu-nos a: ctesc.gencat.cat/observatori

rscat.cat CTESC