CTESC
Cercador

Inici > Publicacions > Dictàmens

Dictàmens

2020

Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 09/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 07/2020 sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 06/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 05/2020 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 04/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 03/2020 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 02/2020 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat