CTESC
Cercador

Inici > Publicacions > Dictàmens

Dictàmens

2019

Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 6/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 04/2019 sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 03/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 02/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019


Dictàmens digital-2014
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Dictamen 01/2019 sobre l'Avantprojecte de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat