CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

Publicacions

Informe La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada


Les conseqüències de la darrera crisi econòmica sobre les persones de més edat no tenen precedents als països de l’OCDE. Tal com reflecteix l’Informe, l’atur de llarga durada i de molt alta durada ha afectat especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han perdut la seva ocupació.
En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit.

Els principals objectius als quals l’Informe ha volgut donar resposta són:

  • Contextualitzar teòricament l’objecte d’estudi.
  • Caracteritzar l’atur de llarga durada de les persones de més edat des del vessant estadístic i quantitatiu, d’una banda, i des del vessant discursiu i qualitatiu, de l’altra.
  • Identificar les polítiques d’ocupació que s’adrecen a aquest col·lectiu i detectar vies de millora amb vistes al foment de l’ocupació


 >>Vegeu l'Informe<<

 

>> Per a més informació, subscriviu-vos als nostres butlletins <<


Memòries socioeconòmiques i laborals


Informes de gestió


Dictàmens


Estudis i informes


Indicadors socioeconòmics i laborals


Llibres del CTESC


Tesis doctorals


Altres publicacions

Enllaços relacionats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat