CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Publicacions

Informe La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya

L'objectiu principal de l’informe és estudiar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria a Catalunya, analitzar els factors que més incideixen en la determinació de la qualitat de l'ocupació i identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat.


>>Vegeu el document<<

 
Informe El model productiu i la productivitat a Catalunya

Aquest informe analitza l’evolució del model productiu català entre els anys 2000 i 2016 i se centra en l’evolució dels nivells de productivitat dels factors de producció -el treball i el capital- tant des d’una perspectiva comparada internacional a nivell agregat de l’economia, com des d’una perspectiva microeconòmica -entre els anys 2001 i 2013- a partir de la informació comptable d’una mostra representativa d’empreses catalanes amb domicili social a Catalunya.


>>Vegeu el document<<
 
Informe Polítiques de suport a les famílies

Aquest informe evidència que les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades. Són diversos els factors que permeten explicar la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia: la progressiva incorporació de les dones al mercat de treball, les dificultats d’emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere, que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones, l’envelliment de la població i de la dependència o l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en les famílies.


>>Vegeu el document<<


 
Indicadors socioeconòmics i laborals

En aquest número corresponent al mes d'octubre (núm. 142) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a l'RSE: cap a un desenvolupament més sostenible.
 

>>Vegeu el document<<

>> Per a més informació, subscriviu-vos als nostres butlletins <<

Enllaços relacionats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat