CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Publicacions

Informe El treball autònom col·lectiu

Aquest informe neix de l’acord dels membres del grup de treball que anualment elaboren l’informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya, en compliment del mandat legal previst a l’article 2.1 e de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del CTESC. En el debat de les consideracions i recomanacions de l’informe de l’any 2017, es va considerar convenient estudiar amb més detall les formes de treball autònom que s’exerceixen de manera col·lectiva, sovint sota la forma jurídica d’una societat.

La dinàmica empresarial i l’evolució del mercat de treball han afavorit el desenvolupament del treball autònom exercit de manera col·lectiva, fet que d’una banda demostra les potencialitats intrínseques d’aquesta forma d’organització econòmica i de treball, però de l’altra ha propiciat situacions que evidencien un seguit de mancances i poden conduir a situacions de precarietat laboral.

L’objectiu de l’informe és analitzar aquesta realitat, tant a partir de les dades estadístiques disponibles, com de la normativa aplicable i la recerca especialitzada. Per complementar aquesta anàlisi s’ha comptat amb aportacions de persones expertes en aquest àmbit, que han participat en sessions de treball conjuntes amb els membres del grup de treball i dels serveis tècnics del CTESC.


>>Vegeu el document<<

 
Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2018

El present informe, d’elaboració anual en compliment del mandat legal previst a l’article 2.1 e de la Llei 7/2005 del CTESC, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya l’any 2018.
  
L’informe s’estructura en els següents capítols: 

Després de la introducció, que integra el primer capítol, el segon i tercer capítols descriuen l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de població activa i de les dades de la Seguretat Social.

El capítol quart fa una anàlisi comparativa del treball autònom a Catalunya respecte de la resta de comunitats autònomes.

A continuació, s’analitzen les principals dades relatives a la protecció social del treball autònom com també les mesures de foment i consolidació que s’hi ha destinat.

El capítol setè integra el monogràfic, que enguany se centra en l’anàlisi de l’evolució de l’afiliació de les persones estrangeres al RETA.

El capítol vuitè exposa les novetats normatives més significatives en l’àmbit del treball autònom.

A partir de l’anàlisi feta en aquests capítols s’han consensuat un seguit de consideracions i recomanacions que integren el darrer capítol i que es dirigeixen al Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.


>>Vegeu el document<<

 
Indicadors socioeconòmics i laborals

En aquest número corresponent al mes de maig (núm. 149) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a l'Impacte sectorial i territorial de la crisi de la COVID-19.

 

>>Vegeu el document<<

>> Per a més informació, subscriviu-vos als nostres butlletins <<

Enllaços relacionats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat