CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Publicacions

Publicacions

Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya

 

L’any 2015, el nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya és, de mitjana,  530.547, representant el 17,2% de l’ocupació total. Atenent la importància estratègica del treball autònom per al teixit productiu i per al creixement econòmic del país, el CTESC elabora un informe, amb una cadència anual, que formula una diagnosi, consensuada pels agents econòmics i socials, de la situació del treball autònom a Catalunya.

L’Informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya, caracteritzant-ne en detall les tipologies i establint-ne els seus principals trets des del punt de vista de l’oferta, sectorial i territorial. Complementàriament, es planteja una anàlisi comparativa de les característiques del treball autònom a Catalunya respecte d’altres països europeus. Addicionalment, s’efectua una avaluació de les novetats més significatives en el seu règim jurídic i de protecció social. Les polítiques de foment del treball autònom ocupen també un espai destacat en l’Informe: s’analitzen per separat aquelles mesures de foment i promoció destinades específicament als treballadors autònoms d’aquelles a què poden accedir altres formes de treball autònom que operen sota formes jurídiques diferents.

La conjunció dels factors analitzats en l’Informe, d’espectre transversal, permeten al CTESC emetre una sèrie de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.


 >>Vegeu l'Informe<<

 

>> Per a més informació, subscriviu-vos als nostres butlletins <<


Memòries socioeconòmiques i laborals


Informes de gestió


Dictàmens


Estudis i informes


Indicadors socioeconòmics i laborals


Llibres del CTESC


Tesis doctorals


Altres publicacions

Enllaços relacionats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat