CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

Publicacions

Informe La situació del treball autònom a Catalunya 2016
 

El present informe, d’elaboració anual, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya.

L’informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya l’any 2016 i analitza amb detall els seus principals trets a partir de l’Enquesta de població activa i de la Seguretat Social. Enguany aquesta anàlisi es compara amb la situació del treball autònom a la resta de comunitats autònomes.

L’informe descriu la protecció social del col·lectiu així com les mesures de foment i promoció.

Enguany l’informe també exposa el posicionament del CTESC sobre els aspectes laborals i d’enquadrament en la Seguretat Social derivats del desenvolupament de l’anomenada economia col·laborativa.

Clou l’anàlisi l’exposició de les novetats més significatives del règim jurídic, incloses les aprovades recentment per la Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom.

A partir de l’anàlisi feta, el CTESC consensua un seguit de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.
 

 >>Vegeu l'Informe<<
 

Informe La formació professional dual en el sistema educatiu català
 

Tradicionalment, la formació professional (FP) es considera com l’etapa formativa de caràcter professionalitzador per excel·lència. Pel que fa a l’alumnat, es considera que l’FP té efectes positius en la seva ocupabilitat, i per tant, en la seva inserció laboral. Pel que fa als centres fomatius i les empreses, se sosté que l’FP contribueix a aproximar aquests dos àmbits i a enfortir les seves relacions.

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va suposar, entre altres efectes, l’increment de la taxa d’atur juvenil. Gran part de les solucions proposades per reduir-la es van centrar en la necessitat de potenciar la formació i qualificació professional dels joves. Entre altres mesures, es va decidir apostar per l’FP dual, una modalitat formativa consolidada en països centreeuropeus com Alemanya, Suïssa i Àustria. De fet, a Catalunya, es va implantar per primer cop en el curs 2012-2013, tot i que les primeres experiències pilot daten de l’any 2008.

El Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) defineix l’FP dual com aquella educació formal on l’aprenentatge es desenvolupa de manera alternativa en el lloc de treball i en la institució educativa i que condueix a una qualificació professional reconeguda oficialment. A més a més, la persona aprenent té l’estatus d’empleada i rep una retribució per la seva feina, generalment sota l’empara d’un contracte entre la persona aprenent i l’empresa formadora.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe del desplegament inicial de l’FP dual en el sistema educatiu català amb la finalitat de detectar els punts de millora i proposar-ne recomanacions. El CTESC considera que en el desenvolupament de l’FP dual previst per la Llei 10/2015 de 19 de juny, de formació i de qualificacions professionals, pot ser un bon moment per consensuar i introduir millores.

>>Vegeu l'Informe<<

 

 

>> Per a més informació, subscriviu-vos als nostres butlletins <<

Enllaços relacionats

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat