CTESC
Cercador

Inici > Publicacions > Memòries socioec. i laborals

Memòries socioeconòmiques i laborals

Memòria socioeconòmica i laboral 2019
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2019
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2020
Núm. 2019
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria socioeconòmica i laboral 2018
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2018
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2019
Núm. 2018
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria socioeconòmica i laboral 2017
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2017
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2018
Núm. 2017
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria socioeconòmica i laboral 2016
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2016
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2017
Núm. 2016
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria socioeconòmica i laboral 2015
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2015
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2016
Núm. 2015
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria socioeconòmica i laboral 2014
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2015
Núm. 2014
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria socioeconòmica i laboral 2013
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2014
Núm. 2013
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria socioeconòmica i laboral 2012
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2012
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2012
Núm. 2012
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Inma Prior Prior, Marta Olivella Pedrola, Virginia Villar Rico, Matias Vives Campdepadrós

Memòria 2011
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2011
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2012
Núm. 2011 | 756 pàg.
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Marta Olivella Pedrola, Carles Sanosa Llinares, Virginia Rico Villar, Matias Vives Campdepadrós

Memòria 2010
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2011
Núm. 2010 | 636 pàg.
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Marta Olivella Pedrola, Carles Sanosa Llinares, Virginia Rico Villar, Matias Vives Campdepadrós

Resum executiu i previsions 2010
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Resum executiu i previsions. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2010 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2011
Núm. 2010 | ISBN: 9 788439 387497 | 111 pàg.

Memòria socioeconòmica i laboral 2009
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2010
Núm. 2009 | ISBN: 978-84-393-8584 | 982 pàg.
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Marta Olivella Pedrola, Carles Sanosa Llinares, Virginia Rico Villar, Matias Vives Campdepadrós

Resum executiu i evolució de futur 2009
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Resum executiu i evolució de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2009 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2010
Núm. 2009 | ISBN: 9 772013 543003 02009 | 88 pàg.

Memòria socioeconòmica i laboral 2008
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2009
Núm. 2008 | ISBN: 977-20-135-4300-3 | 820 pàg.
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Joan Antoni Santana Garcia
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Diego Herrera Aragón, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Marta Olivella Pedrola, Carles Sanosa Llinares, Virginia Rico Villar, Matias Vives Campdepadrós

Resum executiu i evolució de futur 2008
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Resum executiu i evolució de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2009
Núm. 2008 | ISBN: 9 772013 543003 02007 | 71 pàg.

Memòria socioeconòmica i laboral 2007
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Núm. 2007 | ISBN: 978-84-393785-7-0 | 768 pàg.
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Mercè Ruiz Serrano, Joan Antoni Santana García
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Marta Olivella Pedrola, Inmaculada Prior Prior, Carles Sanosa Llinares, Joan Antoni Santana García, Núria Tuset Zamora, Virginia Rico Villar

Conclusions i evolució de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Conclusions i evolució de futur. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2007 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Núm. 2007 | ISBN: 9 788439 378044 | 70 pàg.

Memòria socioeconòmica i laboral 2006
Joan Antoni Santana Garcia (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2006 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Núm. 2006 | ISBN: 978-84-393760-0-2 | 918 pàg.
[x]
Coordinador: Joan Antoni Santana Garcia
Coordinadors dels capítols: Xavier Riudor Pons, Mercè Ruiz Serrano, Joan Antoni Santana García
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Eva Miñarro Acosta, Marta Olivella Pedrola, Inmaculada Prior Prior, Carles Sanosa Llinares, Joan Antoni Santana García, Núria Tuset Zamora, Virginia Rico Villar

Memòria socioeconòmica i laboral 2005
Alfredo Reina Jiménez (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2005 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2006
Núm. 2005 | ISBN: 84-393-7200-0 | 575 pàg.
[x]
Coordinador: Alfredo Reina Jiménez
Coordinadors dels capítols: Inmaculada Prior Prior, Miquel Puig Vargas, Joan Antoni Santana García, Núria Tuset Zamora
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Marta Olivella Pedrola, Inmaculada Prior Prior, Miquel Puig Vargas, Carles Sanosa Llinares, Joan Antoni Santana García, Núria Tuset Zamora, Virginia Rico Villar

Memòria socioeconòmica i laboral 2004
Alfredo Reina Jiménez (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2004 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Núm. 2004 | ISBN: 84-393-6864-X | 568 pàg.
[x]
Coordinador: Alfredo Reina Jiménez
Coordinadors dels capítols: Inmaculada Prior Prior, Miquel Puig Vargas, Joan Antoni Santana García, Núria Tuset Zamora
Autors: Cristina Boada Jané, Pere Castell Castells, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Marta Olivella Pedrola, Inmaculada Prior Prior, Miquel Puig Vargas, Carles Sanosa Llinares, Joan Antoni Santana García, Núria Tuset Zamora, Virginia Villar Rico

Memòria socioeconòmica i laboral 2003
Alfredo Reina Jiménez (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2003 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2004
Núm. 2003 | ISBN: 84-393-6578-0 | 822 pàg.
[x]
Coordinador: Alfredo Reina Jiménez
Coordinadors dels capítols: Núria Laseca Guardiola, Inmaculada Prior Prior, Robert Ramos Sempere, Joan Antoni Santana García
Autors: Cristina Boada Jané, Roser Ferrer Riu, Lluís Ferrer Trullols, Mireia Garcés Gordun, Núria Laseca Guardiola, David Mallafré Conesa, Eva Mas Martín, Marta Olivella Pedrola, Inmaculada Prior Prior, Miquel Puig Vargas, Robert Ramos Sempere, Carles Sanosa Llinares, Joan Antoni Santana García, Virginia Villar Rico

Memòria socioeconòmica i laboral 2002
Teresita Itoiz i Cruells (Coord.)  [et al.]
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002 pdf
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2003
Núm. 2002 | ISBN: 84-393-6311-7 | 641 pàg.
[x]
Coordinadors: Teresita Itoiz i Cruells, Alfredo Reina Jiménez
Autors: Luis Manuel Alonso González, Núria Bosch Roca, Anna Cabré Pla, Francesc Casares Potau, Xavier Culleré Perera, Ramón d'Alós-Moner Vila, Amèlia Díaz Álvarez, Marta Espasa Queralt, Josep Gallet Pugicorbé, Manuel Gómez Acosta, Josep Lladós Masllorens, Montserrat Lupón Rosés, Manuel Luque Parra, Jordi Martínez Navarro, Teresa Menacho Montes, Vicenç Navarro López, Joaquim Novella Izquierdo, Esteve Oroval Planas, Josep Parcerisa Casals, Francesc Pedró García, Cristina Pruñonosa Bengochea, Miquel Puig Vargas, David Rodríguez Albert, Eduardo Rojo Torrecilla, Esther Sánchez Rata, Artur Saurí del Rio, Joan Torrent Sellens, Jaume Tort Bardolet, Ricard Tresserras Gaju, Carme Trilla Bellart, Sílvia Urgell Espinàs, Jordi Vilaseca Requena

NOTA. Les persones interessades en l'adquisició de l'obra impresa es poden adreçar a la Llibreria de la Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat