CTESC
Cercador

Inici > Publicacions > Tesis doctorals

Tesis doctorals

14 Estratègies de finançament
Ruiz García, Ernest
Estratègies de finançament dels municipis turístics i competitivitat: el cas dels municipis catalans
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2011
Núm. 14 | ISBN: 9 788439 388845 | 287 pàg.

13 Determinants de la competitivitat
Fernández Ardèvol, Mireia
Determinants de la competitivitat de les petites empreses i les microempreses en un entorn d'innovació
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2010
Núm. 13 | ISBN: 9 788439 384137 | 516 pàg.

12 La qualificació a debat
Massó, Matilde
La qualificació a debat: Una anàlisi dels usos empresarials de la noció de competència a Espanya
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2009
Núm. 12 | ISBN: 9 788439 380191 | 341 pàg.

11 Mercat de treball
Roa Martínez, Maria Gertrudis
Mercat de treball i condicions laborals de població immigrant colombiana a tres comarques de Barcelona
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Núm. 11 | ISBN: 9 788439 378679 | 537 pàg.

10 Migracions i Salut
Mota Moya, Pau
Migracions i salut: interrelacions a la immigració estrangera a Catalunya
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Núm. 10 | ISBN: 9 788439 377962 | 338 pàg.

09 Canvis residencials i moviments migratoris
López Gay, Antonio
Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació poblacional de Barcelona
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Núm. 9 | ISBN: 9 788439 378013 | 597 pàg.

El problema de l'habitatge
Bosch Meda, Jordi
El problema de l'habitatge en la vellesa a Catalunya
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Núm. 8 | ISBN: 978-84-393-7435-0 | 192 pàg.

07 Les caixes d'estalvis i la protecció social a Catalunya
Riera Olivé, Santiago
Les caixes d'estalvis i la protecció social a Catalunya
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2007
Núm. 7 | ISBN: 978-84-393-7444-2 | 553 pàg.

Tesis doctorals
Blanco Romero, Asunción
Teletreball, gènere i territori. Una comparació entre Catalunya, Ardèche i el Québec
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2006
Núm. 6 | ISBN: 84-393-7155-5 | 402 pàg.

Tesis doctorals
Ortega Gómez, Natalia
Efectes de la composició sectorial, les dimensions i l'origen del capital a les empreses industrials espanyoles en la situació de la innovació tecnològica a Espanya, i en la política tecnològica
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2006
Núm. 5 | ISBN: 84-393-6389-3 | 369 pàg.

Tesis doctorals
Agudo Trigueros, Antonio
Mesotelioma pleural i exposició ambiental a l'amiant
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Núm. 4 | ISBN: 84-393-6916-6 | 195 pàg.

Tesis doctorals
Lusa García, Amaia
Planificació del temps de treball amb jornada anualitzada
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Núm. 3 | ISBN: 84-393-6842-9 | 431 pàg.

Tesis doctorals
Mayordomo Rico, Maribel
Dones, treballs i economia laboral
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2004
Núm. 2 | ISBN: 84-393-6576-4 | 486 pàg.

Tesis doctorals
Torrent i Sellens, Joan
Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2004
Núm. 1 | ISBN: 84-393-6389-3 | 388 pàg.

NOTA. Les persones interessades en l'adquisició de l'obra impresa es poden adreçar a la Llibreria de la Generalitat de Catalunya).

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat