Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat | | http://ctesc.gencat.cat |
La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada
Programa

10.00

Inauguració

Sr. Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

10.15

Presentació de l'informe "La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada"

Llorenç Serrano Giménez, ponent de l'estudi i membre del Grup Primer del CTESC

11.15

Cloenda

Hble. Sr. Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inscripció
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.

La selecció de destinataris que reben aquest butlletí s'ha fet bé en resposta a les peticions rebudes
o bé com a resultat d'una selecció dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica de la publicació.

Si no desitgeu rebre més aquest butlletí, podeu respondre a aquest mateix correu indicant-ho.