Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat | | http://ctesc.gencat.cat |
Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos
Programa

10.00

Inauguración

Marcos Peña, Presidente del Consejo Económico y Social de España
Lluís Franco, Presidente del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya
Xavier Gibert, Secretario General de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya

10.30

Presentación del Informe del CES de España: Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos

Jordi García Viña, Presidente de la Comisión de Trabajo de Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura del CES de España

11.00

Retos del comercio ante un nuevo entorno

Montserrat Vilalta, Directora General de Comercio de la Generalitat de Catalunya

11.45

Pausa café

 

12.15

Mesa de debate: Nuevos tiempos, nuevos hábitos

Joan Angulo, Director Gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya
Jordi Marín, Director General de Microsoft en Catalunya
Josep Maria Ganyet, Profesor de Comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra

Moderador: Igor Llongueres, Periodista de El Punt Avui

13.30

Clausura

Marcos Peña
Lluís Franco

Inscripció
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.

La selecció de destinataris que reben aquest butlletí s'ha fet bé en resposta a les peticions rebudes
o bé com a resultat d'una selecció dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica de la publicació.

Si no desitgeu rebre més aquest butlletí, podeu respondre a aquest mateix correu indicant-ho.