Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat | | http://ctesc.gencat.cat |
La formaciˇ professional dual en el sistema educatiu catalÓ
Programa

9.00

Inauguraciˇ

Hble. Sra. Clara PonsatÝ i Obiols, consellera d'Ensenyament

9.15

Presentaciˇ de l'informe "La formaciˇ professional dual en el sistema educatiu catalÓ"

Sr. Ramon Bonastre i Bertran, ponent de l'estudi i membre del Grup Tercer del CTESC

10.15

Cloenda

Hble. Sr. LluÝs Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econ˛mic i Social de Catalunya

Inscripciˇ
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.catLa selecció de destinataris que reben aquest butlletí s'ha fet bé en resposta a les peticions rebudes
o bé com a resultat d'una selecció dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica de la publicació.

Si no desitgeu rebre més aquest butlletí, podeu respondre a aquest mateix correu indicant-ho.