Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat | | http://ctesc.gencat.cat |
Polítiques de suport a les famílies
Programa

9.30

Inauguració

Sra. Roser Galí i Izard, directora general de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

9.45

Presentació de l'informe "Polítiques de suport a les famílies"

Sra. Pepi García i Lorenzo, ponent de l’informe i membre del Grup Primer del CTESC

10.45

Cloenda

Hble. Sr. Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inscripció
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.