Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat | | http://ctesc.gencat.cat |
Integració de l'atenció social i sanitària
Programa

9:30

Inauguració

Sr. Francesc Iglesies Riumalló, secretari d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sr. Marc Ramentol Sintas, director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut

9:45

Presentació de l'informe "Integració de l'atenció social i sanitària"

Sr. Salvador Guillermo Viñeta, ponent de l’informe i membre del Grup Segon del CTESC

11:00

Cloenda

Hble. Sr. Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inscripció
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.