Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat | | http://ctesc.gencat.cat |
#ÀgoraDeDrets sobre el dret al treball
Programa

10.00

Benvinguda i obertura de l'acte

Hble. Sr. Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

10.15

Presentació del Pla de Drets Humans

Sr. Jaume Saura, adjunt al Síndic de Greuges

Explicació de la dinàmica de l'Àgora sobre el Dret al Treball[+][-]

Sr. Joan Carles Gallego, col·laborador en la redacció del document base.

10.30

Primer bloc de debat. Drets humans i treball digne[+][-]

Sra. Esther Guerrero, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Rovira i Virgili (URV)

11.15

Segon bloc de debat. Ocupació i Dret al Treball[+][-]

Sr. Pere Jodar, professor de Sociologia del Treball. Universitat Pompeu Fabra (UPF)

12.00

Pausa-Cafè

 

12.15

Tercer bloc de debat. Dret al Treball en la realitat del treball autònom i la plataforma[+][-]

Sra. Anna Ginés, professora de Dret del Treball i directora de l'Institut d'Estudis del Treball. Universitat Ramon Llull - ESADE

12.45

Quart bloc de debat. Dret al Treball i drets col·lectius[+][-]

Sr. Albert Pastor, professor de Dret del Treball. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

13.30

Cloenda

Il·ltre. Sr. Rafael Ribó, síndic de Greuges

Inscripció
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.