Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat | | http://ctesc.gencat.cat |
El model productiu i la productivitat a Catalunya
Programa

9:30

Inauguració

Sra. Natàlia Mas Guix, secretària d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

9:45

Presentació de l'informe "El model productiu i la productivitat a Catalunya"

Sr. Modest Guinjoan Ferré, ponent de l’informe i membre del Grup Tercer del CTESC

11:00

Cloenda

Hble. Sr. Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inscripció
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.