CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2004

sobre l'Avantprojecte de llei d'horaris comercials

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 8/2004, de 23 de desembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 12,0 0,5 89% Introdueix alguns apartats nous que no van ser objecte de dictamen.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat