CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 11/2009

sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 5 de juny de 2009, i per delegació del Ple aprova per unanimitat el dictamen 11/2009 sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de residus.

El dictamen conté tres observacions generals.

En el dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus compleix la disposició final de la Llei 9/2008. Aquesta disposició autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2008 es refongui en un text únic la Llei esmentada i altres tres lleis que són, la Llei 6/1993 reguladora dels residus, la Llei 15/2003 que modifica la llei 6/1993 i la Llei 11/2000 que regula la incineració de residus i també se l’autoritza perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi els textos de les dites lleis. En aquest sentit, en el dictamen es valora la diligència del Govern en donar resposta a aquesta disposició final per tal de contribuir a l’aclariment dels preceptes i salvaguardar la seguretat jurídica necessària.

Es considera que el Projecte de decret legislatiu sotmès a dictamen s’ajusta als termes de l’autorització feta per la Llei 9/2008 i que la refosa, regularització, aclariment i l’harmonització s’han realitzat amb correcció, sense que, amb caràcter general, les modificacions realitzades en el text suposin canvis de transcendència.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat