CTESC
Cercador

Dictamen 29/2014

sobre el Projecte de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats I Dejeccions Ramaderes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 14/2015, de 10 de febrer, de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 2,0 No escau 50% En dues de les observacions el CTESC recomana que es concretin alguns dels aspectes de la norma i el Govern ho ha concretat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 10 de novembre de 2014, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 29/2014 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes.

El Dictamen conté una observació general i quatre observacions a l’articulat.

Les observacions del CTESC es refereixen a la composició de la nova Comissió Mixta d’Interlocució en l’Àmbit de la Fertilització i la Gestió de la Matèria Orgànica. El CTESC considera que s’hauria de designar una persona per al sector de l’oví-cabrum i una altra per al sector coniller; també recomana incorporar una persona en representació de cadascun dels sindicats i de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya i, finalment, recomana que es concretin els tres col•legis professionals que hi han de tenir representació.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat