CTESC
Cercador

Dictamen 44/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 1,0 No escau 50% El Govern ha acceptat una observació referida al fet que no es regulava una qüestió i ha inclòs la regulació en el text de la norma, l’altra observació referida a un tema terminològic no ha estat recollida

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 44/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat.

Les dues observacions a l’articulat són de caire tècnic; en una d’elles es recomana que es reguli el caràcter de comissió de la retribució de les persones operadores comercials; en l’altra observació es constata que no es preveuen els efectes de la finalització de la vigència i de la declaració d’ineficàcia de l’autorització en el cas d’autoritzacions a persones operadores comercials.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat