CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 19/2007

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència Tributària de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 279/2007, de 24 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de l'Agència Tributària de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 2,0 No escau 10%

Resum

Aquest Dictamen s’aprova, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 13 de desembre de la Comissió Executiva.

El Dictamen constata que l’Avantprojecte de llei de l’Agència Tributària, que es desenvolupa a través d’aquest projecte de decret, no va ser sotmesa al dictamen del CTESC.

La majoria de les observacions del Dictamen té contingut tècnic. Malgrat això, es fa una recomanació expressa de revisió del Projecte del decret per part de la Comissió Jurídica Assessora.

En una de les observacions a l’articulat, s’hi posa de manifest que la previsió del Projecte de decret segons la qual el Consorci es podria transformar en l’Administració tributària de Catalunya podria ser una extralimitació de les competències legislatives de Catalunya. CCOO i UGT formulen un vot particular per posar de manifest el desacord amb aquesta observació.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat