CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 20/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla cartogràfic de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 0,0 No escau 0% El CTESC ha realitzat tres observacions, dues de forma i una de contingut; cap de les tres ha estat acceptada pel Govern

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2010, aprova per trenta-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 20/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions generals i tres observacions a l’articulat.

En les observacions generals es proposa que en el preàmbul de la norma es faci esment dels dictàmens preceptius tant de la Comissió Jurídica Assessora com del CTESC.

La norma estipula la creació de tres nivells d’autorització d’accés a la informació geogràfica: la informació pública, la informació parcialment pública i la informació no pública. El CTESC considera que determinada informació cartogràfica com, per exemple, la referent al medi natural, és d’interès públic, per la qual cosa es demana que s’aclareixi quina part d’aquesta informació geogràfica no és d’accés obert, i que es defineixin els motius pels quals el públic en general no pot accedir a aquesta informació en la seva totalitat.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat