CTESC
Cercador

Dictamen 21/2015

sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia d'activitats en matèria de residus i sobre el Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l'Agència de Residus de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions proposades pel CTESC, totes dues referides a qüestions formals de la norma

Resum

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2015, va aprovar per unanimitat el Dictamen 21/2015 sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia d’activitats en matèria de residus i sobre el Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya.

El Dictamen consta de dues observacions a l’articulat de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de precisar el sentit de la norma.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat