CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 17/2006

sobre el Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 10,5 No escau 53% La majoria de les observacions acceptades introdueixen aspectes de fons.

Resum

Tot i valorar-lo positivament, el Dictamen posa de manifest que, a parer del CTESC, el Projecte de decret regula determinats aspectes que seria més propi incloure al Reglament intern d’organització i funcionament per tal d’evitar rigideses en el seu funcionament ordinari.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat