CTESC
Cercador

Dictamen 18/2012

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 143/2012, de 30 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 15 d’octubre de 2012, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 18/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla Integral del Poble Gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.

El Dictamen conté dues observacions generals.

El preàmbul de la norma fixa que un dels seus objectius és augmentar el nombre de vocalies del Consell Assessor del Poble Gitano per tal de donar entrada a la representació del col·lectiu de joves gitanos i gitanes, així com del col•lectiu de dones gitanes de Catalunya i/o incrementar-la. El CTESC recomana que aquest objectiu es concreti en l’articulat.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat