CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2018

sobre el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2018, va aprovar per unanimitat el Dictamen 3/2018 sobre el sobre el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

El Dictamen conté nou observacions generals i sis observacions a l’articulat.

El CTESC considera encertat, tot i l’endarreriment amb què s’ha aprovat, que es disposi d’un Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que faciliti una programació davant dels diferents estats de sequera hidrològica, a diferència del que succeïa en la gestió dels episodis de sequera anteriors. Així mateix, el CTESC valora que el PES també permet incorporar de manera estratègica l’eventualitat d’una sequera a la gestió pública i privada de l’aigua i, per tant, preparar-se amb la suficient antelació per poder aplicar les mesures concretes en cas d’activació del Pla.

El CTESC mostra preocupació per la inseguretat jurídica que pot generar la manca de concreció d’alguns aspectes en l’aplicació de les mesures de restricció als usuaris, especialment els relacionats amb el desenvolupament d’una activitat econòmica.

Així mateix, el CTESC considera que cal continuar treballant per reforçar la garantia d’abastament a tot el territori i especialment a les àrees metropolitanes.

D’altra banda, el CTESC considera que cal incloure una referència explícita a la posada en marxa d’un pla de comunicació i que és necessari que en el procés de seguiment de l’episodi de sequera existeixin instruments de participació i informació dels agents econòmics i socials.

A les observacions a l’articulat, el CTESC proposa afegir tant a l’apartat que descriu la reutilització de l’ERA del Prat de Llobregat com a l’apartat que descriu altres sistemes de reutilització, que s’hauran de complir els criteris de qualitat agronòmica de l’aigua de reg, especialment pel que fa a la salinitat. Així mateix, recomana que s’afegeixi la previsió d’ajuts per a aquells usuaris, especialment els industrials, que es vegin obligats a fer inversions com a conseqüència de l’ús de l’aigua regenerada en el seu procés productiu.

D’altra banda, considera que la implantació d’accions prèvies d’estalvi i eficiència a les seves instal·lacions ha de ser tinguda en compte com a primer motiu pels quals l’ACA pot resoldre un percentatge de reducció inferior als previstos a la taula 5-1.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat