CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 18/2005

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures financeres

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 0,0 0,0 0% De les nou observacions realitzades, tres són de caire valoratiu.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat