CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 01/2005

sobre l’Avantprojecte de llei d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 4,5 2,0 46%
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat