CTESC
Cercador

Dictamen 40/2010

sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 38/2012, de 10 d'abril, de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’octubre de 2010, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 40/2010 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i no ha fet cap observació sobre el seu contingut.

CCOO ha presentat un vot particular en el qual posa de manifest que defensa i respecta la llibertat individual i col·lectiva d’associació, però no comparteix i considera obsoleta, la col·legiació obligatòria per a l’exercici de professions amb titulació universitària que hagin constituït un col·legi. Tampoc comparteix el fet que es discrimini entre els professionals que poden exercir sense el requisit d’estar col·legiats (treballadors/res de l’Administració pública) i els que treballen per a altres centres i serveis (encara que siguin finançats amb recursos públics).
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat