CTESC
Cercador

Dictamen 18/2011

sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 37/2012, de 10 d'abril, sobre el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 0,0 No escau 0% El Govern no ha estat receptiu a les observacions formulades pel CTESC i no ha acceptat cap de les dues observacions realitzades

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 29 de desembre de 2011, aprova per disset vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 18/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de Plantacions Fruiteres de Catalunya.

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat.

En la primera es proposa que sigui el viverista, a qui la persona fructicultora hagi adquirit el material vegetal, el responsable de la veracitat de les dades referents a la varietat i portaempelt. Aquesta observació ja constava al Dictamen 8/2005 del CTESC i va ser incorporada al Decret 203/2005 de plantacions de fruita dolça.

En la segona observació es proposa completar l’annex I de la norma amb la relació de fruites que no hi són incloses i que consten en l’annex I del Reglament (CE) 1234/2007.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat