CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2003

sobre la Proposta de decret pel qual es creen els registres de delegats i delegades de prevenció i de comitès de Seguretat i Salut i es regula el dipòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comitès de Seguretat i Salut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 399/2004, de 5 d’octubre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 9,5 No escau 95% El Decret definitiu destaca per haver incorporat pràcticament totes les observacions del dictamen del CTESC, si bé també introdueix alguns fragments nous, que no van ser dictaminats.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat