CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2004

sobre el Projecte de decret de desplegament del Pla pel dret a l’habitatge 2004-2007

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 454/2004, de 14 de desembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
24 6,5 No escau 27% En el text definitiu del Decret s'ha introduït un nombre elevat d'apartats nous, la qual cosa pot suposar que el text objecte de dictamen no es corresponia a una proposta de Decret.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat