CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2018

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 89/2019, de 30 d’abril, de de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 0,0 No escau 0% El Govern no ha acceptat l’única observació realizada pel CTESC referent a l’ampliació del termini d’entrada en vigor de la norma per causes justificades

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2018, va aprovar per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 6/2018 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.
 
El Dictamen conté una observació a l’articulat referida a l’entrada en vigor de la norma.
 
El CTESC considera que l’entrada en vigor de la norma en el termini de sis mesos des de la seva publicació pot resultar insuficient perquè els salons de joc puguin adaptar els locals per fer efectiu el control d’accés. Pel motiu exposat es recomana que, per causes justificades, el termini d’adaptació dels locals pugui ser de fins a dotze mesos.
 
 

 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat