CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 21/2006

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 379/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 2,0 No escau 29% Les dues observacions que s’accepten són sobre errades o modificacions de redactat.

Resum

El CTESC considera que amb la norma presentada es dóna resposta al precepte de la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, que estableix que el Pla territorial sectorial ha de ser l’instrument per ordenar els equipaments comercials arreu del territori, per equilibrar la distribució entre els diferents productes comercials i la satisfacció de les necessitats dels consumidors i per preveure que el creixement i la nova oferta d’equipaments es localitzin allà on sigui justificat per atendre les necessitats dels ciutadans, per evitar-los desplaçaments innecessaris i per garantir una oferta diversificada i plural. D’altra banda, comparteix la necessitat de reforçar el comerç urbà per evitar la sobrecàrrega d’infraestructures i més contaminació mediambiental.

El CTESC avala el criteri que el Pla no pot constituir-se en un element estàtic davant el dinamisme que s’observa a la societat en matèria de població i demografia, per la qual cosa recomana que s’estableixi un concepte de graduació per preservar l’equilibri que el Pla ha de garantir en tot moment. Pimec formula un vot particular a fi i efecte de suprimir una referència continguda a l’article 14.2 ja que consideren que crea zones d’atracció i concentració comercial fora de les trames urbanes consolidades, la qual cosa comporta una modificació substancial del marc legal.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat