CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de mesures de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 3,5 0,0 39% El Govern va recollir tres observacions de tipus formal i el Parlament no ha recollit cap de les observacions del Dictamen.

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 7 de maig del 2007.

El Dictamen valora positivament que les corporacions locals, mancomunitats i consells comarcals es facin càrrec de la gestió dels residus, així com també la creació del fons de gestió i la seva aplicació amb criteris finalistes en la recaptació de sancions.

No obstant això, el Dictamen també emplaça les Administracions responsables a considerar tant la incineració com el dipòsit controlat com a mètodes transitoris que caldrà emprar només de manera excepcional. També demana que en l’exercici de les seves responsabilitats les administracions tutelin el funcionament correcte de les instal·lacions per tal de garantir la qualitat ambiental.

Pel que fa estrictament als nous cànons, el Dictamen incideix en la necessitat de fer una valoració prèvia a la tasca legislativa del funcionament del cànon que ja existia, i a donar tota la informació necessària sobre els nous cànons a tothom qui en pugui resultar afectat. El dictamen també posa de manifest el seu desacord a l’hora de qualificar els nous cànons com a impost ecològic.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat