CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen determinats articles del reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 166/2009, de 27 d'octubre, de primera modificació del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de maig, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 9/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es modifiquen determinats articles del reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer.

El Dictamen conté quatre observacions generals.

En el Dictamen es valora positivament que s’aprofundeixi en la informació que es dóna sobre la utilització de les maquines recreatives i d’atzar ja que aquestes, en alguns casos, poden produir addicció.

També es valora positivament el fet d’utilitzar criteris que promoguin la igualtat efectiva i la no discriminació en el disseny de les màquines recreatives.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat