CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2017

sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades

descarregar pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 15 de maig de 2017, va aprovar per sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 7/2017 sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades.
 
El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.
 
Totes quatre observacions són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.  
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat