CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 28/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 66/2010, de 25 de maig, pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 6,8 No escau 68% El Govern ha estat receptiu amb les observacions formulades pel CTESC. No ha tingut en compte tres de les observacions que proposaven introduir en el text unes referències legals

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre de 2009, aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 28/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut.

El dictamen conté dues observacions generals i deu observacions a l’articulat.

En aquest dictamen, el CTESC ha realitzat observacions merament tècniques i jurídiques, per exemple, es recomana substituir la referència específica a la “Conselleria de Salut” per una de més genèrica, com ara, “departament competent en matèria de salut”, també es recomana que en la norma es faci referència no només a la Llei estatal sinó també a la Llei d’Ordenació sanitària de Catalunya, que és la referència legal a Catalunya.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat