CTESC
Cercador

Dictamen 16/2011

sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 47/2012, de 8 de maig pel qual es regulen el Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 7,0 No escau 88% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, dirigides totes elles a millorar la redacció de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 29 de desembre de 2011, aprova per disset vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 16/2011 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d’Animals Vius i el Registre d’Operadors Comercials de Bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament.

El Dictamen conté nou observacions a l’articulat, totes de caràcter tècnic. Bàsicament, es recomana que s’aclareixin o es concretin algunes redaccions per fer la norma més entenedora.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat