CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 18/2006

sobre l’Avantprojecte de Pla general d’ocupació de Catalunya 2006/2008 – Estratègia catalana per a l’ocupació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Pla general d'ocupació de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
12 0,0 No escau 0% De les observacions a l'articulat només n'hi ha 5 que són realment aportacions a recollir en el text. La resta són valoracions. El Pla es va aprovar per acord de Govern i no s'ha publicat al DOGC.

Resum

El Dictamen de l’Avantprojecte de Pla manifesta que el Pla general d’ocupació de Catalunya (PGOC) respon a la demanda de la mesura 64 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, en tant que és un Pla dissenyat amb criteris d’interdepartamentalitat i amb el consens dels agents econòmics i socials. També valora positivament que s’hagi arribat a un consens amb els membres del Consell de Direcció del SOC pel que fa a les prioritats en relació amb el mercat de treball a Catalunya: la qualitat de l’ocupació, la competitivitat de l’economia i la cohesió social, reptes que es concreten a aconseguir l’increment de qualificació de les persones treballadores, la reducció de la sinistralitat laboral, la integració de les persones immigrades, la lluita contra la dualització en el mercat de treball i la modernització dels serveis públics d’ocupació.

D’altra banda, el Dictamen assenyala que el Pla n’ha de contenir el procés d’avaluació i proposa que es constitueixi una comissió de seguiment en la qual els agents econòmics i socials més representatius de Catalunya hi siguin presents. Finalment, es demana que es doti el Pla amb els recursos adients per dur-lo a terme.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat