CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2018

a iniciativa pròpia, sobre la Proposta de resolució de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: RESOLUCIÓ EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatoria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, industria, serveis i navegació de Catalunya [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2018, va aprovar per set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 7/2018 sobre la Proposta de resolució de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
 
El Dictamen s’ha realitzat per iniciativa del CTESC i conté dues observacions generals.  
 
En el Dictamen 1/2018 sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, el CTESC va valorar la voluntat del Govern d’implantar el vot electrònic en les eleccions per sufragi dels electors així com la regulació de les seves garanties i el seu exercici. Es va posar de manifest que la implantació de les eleccions amb votació per mitjans electrònics s’hauria de fer amb les màximes garanties per als electors tenint en compte la complexitat del règim electoral de les cambres i la manca de precedents pel que fa a la votació per mitjans electrònics. Tenint en compte l’esmentat, el CTESC va sol·licitar dictaminar la Proposta de resolució de la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
 
Desprès d’analitzar la Proposta de resolució de convocatòria d’eleccions, el CTESC considera que la implantació de la votació per mitjans electrònics es fa amb les màximes garanties per als electors. En relació amb la votació de les persones jurídiques considera que es podria reforçar el sistema amb una doble autenticació del representant legal o voluntari.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat