CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 28/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 152/2010, de 2 de novembre, de desplegament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 2,0 No escau 33% El Govern ha acceptat una observació de caràcter formal i una altra en la que es precisava que les organitzacions empresarials que formen part de la Comissió Consultiva del Transport per Cable han de ser les més representatives

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 7 de juny de 2010, aprova per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 28/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable.

El Dictamen conté quatre observacions generals i sis a l’articulat.

En primer lloc, el CTESC lamenta que el Govern s’hagi excedit, en set anys, en el termini que la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable, establia per fer el desenvolupament reglamentari. Tot i així, es valora l’ordenació que es fa en aquest Decret de la normativa aplicable en les fases de construcció i en la fase d’explotació de les instal·lacions.

En el Dictamen es posa de manifest que s’hauria de preveure la integració tarifària del transport per cable de les instal·lacions de servei públic.

El CTESC considera que s’hauria d’establir el silenci positiu en el cas d’aprovació del projecte de les instal·lacions de transport públic per cable no considerades de servei públic.

Enl CTESC entén que en la composició de la Comissió Consultiva del Transport per Cable hauria de constar que les associacions empresarials representades seran les associacions empresarials més representatives.

El CTESC considera que l’establiment dels coneixements mínims necessaris del personal de les instal·lacions i la forma d’acreditació d’aquesta competència professional haurien de realitzar-se tenint en compte les competències de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat