CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2005

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 4,5 No escau 32% El text definitiu introdueix algunes modificacions que no van ser objecte de dictamen.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat