CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2008

sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 2,0 No escau 67% Es recullen les dues observacions de tipus formals i no es recull l’observació que feia referència al contingut de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 17 de març, aprova per vint-i-un vots a favor i una abstenció, el Dictamen 8/2008 sobre el Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció.

El Dictamen conté cinc observacions generals i tres observacions a l’articulat.

L’observació principal que el CTESC ha posat de manifest en aquest Dictamen és que considera que s’hauria d’habilitar el registre per a què es pugui incorporar, de forma voluntària i d’acord amb els agents socials, més dades de les que estableix la norma per així poder obtenir una major informació. En aquest sentit, i de manera complementària a la seva funció de registre, es considera que el sistema hauria de permetre l’explotació de les dades a efectes estadístics.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat