CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2008

sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 9,0 No escau 82% Pel que fa al format del Decret ha variat substancialment del que es va portar a Dictamen del CTESC. Aquell tenia 4 articles i es regulava tot en 3 annexos. El que finalment s’ha aprovat es un text articulat de 33 articles i 11 annexos. A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte dos observacions ja que s’han suprimit del text del nou Decret

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de març, aprova per unanimitat el Dictamen 6/2008 sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.

El Dictamen conté tres observacions generals i tretze observacions a l’articulat.

En el Dictamen es posa de manifest que ha estat important la transposició i l’adaptació de la normativa general comunitària al nostre ordenament jurídic, i també ha estat important que mitjançant aquest Projecte de decret es fixin més acuradament els criteris i els sistemes de control d’admissió i les proves de caracterització dels residus en dipòsits controlats.

El Dictamen fa una valoració negativa del fet que en la documentació annexa al Projecte de decret no s’inclogui l’estudi des del punt de vista de la simplificació administrativa i reducció de costos per a les empreses, d’acord amb l’establert a la mesura 14 de l’Acord de Govern de 17 de juliol de 2007.

Pel que fa a l’articulat, en el Dictamen es posa de manifest que s’haurien de revisar alguns articles perquè es considera que la redacció no és suficientment clara o bé pot generar confusió.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat