CTESC
Cercador

Dictamen 21/2013

sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 3,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les tres observacions proposades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de novembre de 2013, va aprovar per vint-i-vuit vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 21/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat.

En una de les observacions generals es posa de manifest que el CTESC considera adient la reorganització de l’Institut d’Estadística de Catalunya, ja que pot afavorir les tasques d’aquest organisme pel que fa a l’aprofitament de recursos i a la capacitat de difusió de la producció estadística. La resta d’observacions realitzades són de caire tècnic.


 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat