CTESC
Cercador

Dictamen 49/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 397/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions formals proposades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2010, aprova per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 49/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals.

El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat.

El CTESC posa de manifest que la norma ha realitzat la transposició de la Directiva comunitària en què es demanava la substitució de l’autorització prèvia per la comunicació en els casos de la realització d’una combinació aleatòria amb fins publicitaris o promocionals. També constata que s’ha actualitzat i simplificat el contingut i l’estructura del Decret.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat